หน้าแรก | โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก | คุณครูช้างเผือก | หลักสูตรช้างเผือก | วัฒนธรรมช้างเผือก | ติดต่อโรงเรียน | แผนที่ 
ปีนี้หนูเรียนอะไร
โครงการช้างเผือก
รายการอาหาร
ปฐมนิเทศ
ตารางกิจวัตรประจำวัน
กิจกรรมประจำเดือน
กิจกรรมช้างเผือก
สานรักบ้านโรงเรียน
พื้นที่ของครอบครัว
กิจกรรมพัฒนาครูช้างเผือก
ช้างเผือกให้ความรู้สู่ชุมชน
ช้างเผือก Family Trip
Music and Movement
ประชาสัมพันธ์
 
Learning to Learn

 

 
กิจกรรม อบรมพัฒนาครูและบุคลากร ช้างเผือก หัวข้อ "เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน
 วิทยากรโดย คุณศุภฤกษ์ ถิ่นพนม(คุณพ่อน้องเอลี่ ห้ิองต้นน้ำ) และคุณพลบวร พลละคร
 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
 ตอกย้ำความรักและความสามัคคีของบุคลากรทุกคน
 
 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เห็นใจ ให้อภัย และมีสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน
 
 หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อโรงเรียนอันเป็นที่รักของพวกเรา
 
 ขอบพระคุณผู้ปกครองห้องต้นน้ำด้วยใจจริง ที่ช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีดี เพื่อครูช้างเผือก
 ของพวกเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรม "การสอนดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก
ตามแนวคิดของออร์ฟ (Orff  Schulwerk) "  
ของ Thai Orff Schulwerk Association  
ณ โรงเรียนจิตตเมตต์
 
 
 
 
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วม กับ
ท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
วันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 
 
ท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ร่วมเสวนากับผู้บริหารอนุบาลช้างเผือก
 
 
บรรยากาศ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 
 
 
 
กิจกรรม Music&Movement 
 
 
กิจกรรมเส้นแทนเสียง  การกำหนดเสียงจากสัญลักษณ์ต่างๆ
 
 
กิจกรรม ละครใบ้ และกิจกรรม ปั้นหุ่น 
 
 
ผู้บริหารให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรมในการทำกิจกรรมต่างๆ
 
ทีมงานวิทยากรถ่ายรูปร่วมกัน
 
 
อบรมบุคลากรครู
 ท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยาได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
เรื่อง "ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก และพัฒนาจิต
วิญญาณครู" ที่จัดขึ้นโดยพันธมิตร๓ โรงเรียนคือ โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์และโรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ มีคณะครูเข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น ๖๔ คนโดยโรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ และโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมอบรม
 
 
 
กิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย และการใช้อุปกรณ์
ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
 
กิจกรรม "วันครู"  สร้างรอยยิ้ม  ส่งความสุข 
เพิ่มความอบอุ่น ณ สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม
 
 
 
กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ่นการทำงานของสมองทั้ง๒ซีก เริ่มจาก สังเกต
ทำตาม จดจำ และทำเอง กับเพลงบรรเลงสนุกๆ ประกอบท่าทางง่ายๆ เย้ายวนให้ตา ยาย
อดใจไม่ไหวเลยสนุกกันใหญ่
 
   
 
จากบทเพลงบรรเลงลงสู่การวาดภาพสีน้ำตามจินตนาการ เริ่มจากไม่มั่นใจ จับพู่กันมือไม้สั่น
 จดๆ จ้องๆ แต่สุดท้ายก็ลงมือทำด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
 
 
   
เพลง little happiness ผสานการนวดสัมผัส โอบกอด สุขทั้งผู้ให้ โลกแจ่มใสในผู้รับ
จนผู้เฒ่าท่านหนึ่งกล่าวว่า "It was not a little happiness, but It was a big
happiness for us .
 
 
อิ่มรัก อิ่มบุญ อิ่มสุข  และอิ่มใจ ของครอบครัวช้างเผือกทุกคนขอขอบคุณครอบครัว
ช้างเผือกผู้ใจบุญแบ่งปันอาหาร สิ่งของเงินทอง คนละเล็กละน้อยให้คุณตาคุณยายทุกท่านที่บ้านพักคนชรา
 
 
 
Copyright © 2015 www.changphueak.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป