ช้างเผือกชุมชนจิตอาสา
 
 
โครงการ ช้างเผือกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ก๊วนชวนทำดี "ช้างเผือกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" หน่วย บทเรียนแห่งสายน้ำ
เด็กๆได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขัดแยกประเภทสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งเสริมให้เด็กๆเป็นผู้เอื่อเฝื้อ และมีจิตอาสาเรียนรู้ถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
 
ครูช้างเผือกไปจัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ
ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย๔
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com