ค่ายวิชาชีวิต
 
 
เข้าค่าย A Long Walk to Nature
ขอชวนเด็ก ๆ ชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย A Long Walk to Nature ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2561 เด็ก ๆ จะได้ร่วมกิจกรรมเดิ นทางไกลและนอนพักแรมกางเต้นท์ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่
อนุบาลช้างเผือก 02-934-1513-4, 081-311-2580
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com