หน้าแรก | โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก | คุณครูช้างเผือก | หลักสูตรช้างเผือก | วัฒนธรรมช้างเผือก | ติดต่อโรงเรียน | แผนที่ 
ปีนี้หนูเรียนอะไร
โครงการช้างเผือก
รายการอาหาร
ปฐมนิเทศ
ตารางกิจวัตรประจำวัน
กิจกรรมประจำเดือน
กิจกรรมช้างเผือก
สานรักบ้านโรงเรียน
พื้นที่ของครอบครัว
กิจกรรมพัฒนาครูช้างเผือก
ช้างเผือกให้ความรู้สู่ชุมชน
ช้างเผือก Family Trip
Music and Movement
ประชาสัมพันธ์
 
Learning to Learn

 

     
ตารางกิจวัตรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เทอม ๑
 
 
 ห้องต้นน้ำ๑ ชั้นเตรียมอนุบาล
 
 
 
 ห้องต้นน้ำ๒ ชั้นเตรียมอนุบาล
 
 
 
 
 ห้องไอดิน   ชั้นอนุบาล ๑
 
                             
 
 
 ห้องต้นกล้า   ชั้นอนุบาล ๒
 
 
 
 
ห้องรากแก้ว ชั้นอนุบาล ๓
 
 
 
 
ตารางกิจกรรมเสริมพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เทอม ๑
 
 
 
 
 
 

 
Copyright © 2015 www.changphueak.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป