พื้นที่ครอบครัว
 

ครอบครัว น้องขิม
สำหรับครอบครัวเรา คิดว่าสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่เริ่มก็คือปลูกฝังให้เกิดความใฝ่รู้ และใฝ่ดี เราพยายามปลูกฝังความใฝ่รู้ให้กับลูกเรานั้นก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว โดยผ่านกิจกรรมแระจำวันสิ่งที่พบเห็นรอบตัว


[ Page2  of  2 ]  <<First Page  <Back   1  2

 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com