โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
 
แผนผังภายในโรงเรียน
 
โรงเรียนมีพื้นที่ ๑ ไร่ ๑ งาน เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการยอมรับอันอบอุ่น
ปลอดภัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
 
อาคารเรียน
 
อาคารเรียน ๒ ชั้น เปิดรับอากาศจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยม
 
ห้องเรียน
 
ห้องเรียนอันอบอุ่น ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากคุณครูที่มีต่อเด็กอย่างเข้าใจในธรรมชาติ
และรายล้อมไปด้วยมุมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 
สนามแห่งการเรียนรู้อย่างสมดุลรอบด้าน
 
สถานที่แห่งการฝึกจิตให้สงบ เพื่อให้เกิดพลังแห่งความคิด และเสริมสร้างร่างกายให้เติบโต
แข็งแรงอย่างมีบุคคลิกภาพ
 
ลานเครื่องเล่น
 
บ่อทราย
 
สระว่ายน้ำ
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com