โครงการช้างเผือก
โครงการข้าวคือชีวิต ของห้องต้นกล้า
ครูพ่อแม่ บอกเล่าถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พร้อมนำตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ พ่อครู ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ข้าว ที่ทำวิจัยจนรู้แจ้ง จึงมาแถลงขานไขอย่างกระชับ เข้าใจง่าย มืออาชีพจริงๆ แม่ครูผู้เสียสละ ขุดดินจากทุ่ง มุ่งสู่เมืองกรุง เพื่อทำแปลงนาสาธิตให้ลูกๆ แม่ครูอาสา ลงไม้ลงมือ ปลูกต้นไม้แห่งปัญญา
 
 
เมื่อกลุ่มคนเมืองอยากปลูกผัก มาชวนเด็กในเมืองปลูกผัก
จากโครงการชวนเด็กกินผัก ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือกที่ตั้งใจจะปลูกฝังการเลือกทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ และส่งเสริมให้เด็กๆรักในการกินผัก จึงอยากให้เด็กได้มีโอกาสปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานเอง จึงเกิดโครงการ "ผักสวนครัว ข้างรั้วโรงเรียน"
 
 
โครงการ ช้างเผือกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ก๊วนชวนทำดี "ช้างเผือกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" หน่วย บทเรียนแห่งสายน้ำ
เด็กๆได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขัดแยกประเภทสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งเสริมให้เด็กๆเป็นผู้เอื่อเฝื้อ และมีจิตอาสาเรียนรู้ถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
 
โครงการ ข้าวคือชีวิตของเรา
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้ได้ดีโดยเฉพาะการเรียนรู้ยังสถานที่จริง ได้พบเจอและสัมผัสกับสื่อจริงทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีครูคอยแนะนำ และพานักเรียนไปพบเจอยังจุดหมายของการเรียนรู้นั้นๆ
 
 
โครงการ ตลาดนัดสีเขียว
ในสังคมของทุกวันนี้เราต้องพบกับสภาพสภาวะทางอากาศ อาหารและอารมณ์ที่ค่อนข้างบิบรัด เร่งรีบ ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดการรณรงค์เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาหารปลอดสารพิษมากขึ้น กระตุ้นการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการลดขยะประเภทพลาสติก
 
 
โครงการ นิทานมีชีวิต "กูจี กูจี"
เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบฉากต่างๆ ไปจนถึงการได้ร่วมกันทำการแสดง
 
 
 
โครงการ สนุกกับดนตรีแบบ ORFF
เป็นการเรียนการสอนดนตรีที่เอาธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเด็กมาใช้
เราจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนชอบที่จะร้องรำทำเพลง กระโดดโลดเต้นเคลื่อนไหว
ตบไม้ตบมือตามจังหวะเพลง
 
 

 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com