กิจกรรมวันพ่อ "กีฬาสีพ่อผู้มีแต่ให้"
 
 
กิจกรรมกีฬาสีที่เน้นการให้และการช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง พ่อช่วยลูก
ไม่ได้แข่งขันเพื่อหาผู้ชนะ แต่เราจะชนะไปด้วยกัน
 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจ
และภาคภูมิใจในตนเอง
 
กิจกรรมที่ทำให้พ่อกับลูกมาอยู่ในสถานะเพื่อนร่วมทีมเดียวกัน
 
กิจกรรมที่ทำให้พ่อกับลูกใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
 
กิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงคำว่า "รัก" ก็ยังน้อยเกินไประหว่างเรา
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com