กิจกรรมพัฒนาครูช้างเผือก
กิจกรรม อบรมพัฒนาครูและบุคลากร ช้างเผือก หัวข้อ
"เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน"
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถึงขีดสุด"
 
 
กิจกรรมอบรมบุคลากรครู หัวข้อ "Narative Drama Workshop"
 
 
 
การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 
 
การศึกษาดูงาน รากเหง้าความเป็นไทย ของครูช้างเผือก
 
 
 
อบรมดนตรีและการเคลื่อนไหวแนว ORFF SCHUWERK
 
 
การอบรม Brain based Learning
 
 
อบรมการสอนคณิตศาสตร์ และภาษา
 
 
การอบรมงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย
 
 
ครูช้างเผือก ทัศนศึกษาเวียดนามเหนือ
 
 
อบรมจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย "ฝึกวิทยายุทธ์สกัดจุดเด็กจอมเฮี้ยว"
 
 
ดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com