การแสดงคอนเสิร์ต รถไฟดนตรี กับวงดนตรี Orff ของพี่รากแก้ว อนุบาล๓ ๒๕๕๖
 
การแสดงคอนเสิร์ต "รถไฟดนตรี" กับวงดนตรี Orff ของพี่รากแก้ว อนุบาล๓ ๒๕๕๖ ที่ลงมือทำด้วยตนเองจากความภาคภูมิใจ
 
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการละครในอนุบาล ๒ มาถึงคอนเสิร์ตของอนุบาล ๓
 ที่ต้องใช้ทักษะอันหลากหลาย
 
เริ่มจาการคัดสรรบทเพลงและวิธีการนำเสนอด้วยตนเอง
 
ออกแบบท่าเต้นและวางแผนการฝึกซ้อม
 
แบ่งภาระหน้าที่ สร้างการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 
ภูมิใจในความสำเร็จ รับได้กับความผิดพลาด ปรับปรุงแก้ไข เกิดเป็นแรงบันดาลใจ
 ไปตลอดชีวิต
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com