นิทรรศการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสรุปพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เทอม ๑
ห้องต้นน้ำ ๑ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "สัตว์เลี้ยงในบ้านที่หนูรู้จัก"
 
ห้องต้นน้ำ ๒ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "ชีวิตของผีเสื้อแสนสวย"
 
ห้องไอดิน นิทรรศการมีชีวิตเรื่อง "ร่างกายของเรา"
 
ห้องต้นกล้า นิทรรศการมีชีวิตเรื่อง "เล่น ร้อง อ่าน เขียน สำเนียงข้าว"
 
ห้องรากแก้ว นิทรรศการมีชีวิตเรื่อง "ดนตรีในชีวิตของพวกเรา"
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com