ช้างเผือกเข้าค่ายพักแรมครั้งที่๗ กิจกรรมที่เด็กๆรอคอย
 
กิจกรรมที่เด็กๆทุกคนรอคอย ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อน ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี
ความกล้าหาญ และอดทน ไปด้วยกัน
 
กินอยู่ใช้ชีวิตช่วยกันคิดสร้างสรรค์
 
อดทน และแบ่งปัน
 
สานสัมพันธ์เลือดช้างเผือก
 
บรรจงค่อยร้อยเรียงรัก
 
ผูกสมัครสโมสร
 
ช่วยเหลือ อบอุ่น และปรองดอง
 
ตามครรลองของพวกเรา "ช้างเผือก" เอย
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com