ช้างเผือกให้ความรู้สู่ชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ภูวฤทธิ์และอาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในนามสมาคมออร์ฟชูแว็คไทย หนึ่งใน Thailand EF Partnership"
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต๑ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๓ รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
กิจกรรมอบรมคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หัวข้อ "EF Executive Function"
วิทยากรโดย อาจารย์ภูวฤทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ และ อาจารย์อันธิกา  ภูวภิรมย์ขวัญ
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องลีลา  โรงแรม G Hotel Resort & Mall อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
โรงเรียนพ่อแม่ 2557 หัวข้อ ปัญญา ๓ ฐานกับงานศิลปะ
ศิลปะแห่งชีวิต (Atr of life) , การบริหารสมองทั้ง 2 ด้าน ซ้าย ขวา,
ศิลปะกับโทนสีกลาง, ศิลปะใต้ท้องทะเล, ศิลปะป่าร้อนเดือนเมษายน, ศิลปะหน้าคน
 
 
โรงเรียนพ่อแม่ 2557 เรื่อง การฟังด้วยหัวใจ
หลายครั้งที่เราติดต่อสื่อสารกัน แต่เรากลับไม่เข้าใจ บ่อยครั้งที่เราเข้าใจ แต่ไม่รู้จะสื่อสารอย่างไร ขอบคุณกระบวนการ "ฟังด้วยหัวใจ" ที่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจของกัยและกัน
 
 
การปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างเต็มเปี่ยม ทุกคนพร้อมใจกันแปลงร่างเป็นเด็กอนุบาล ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้ว่าลูกๆเราเขาเรียนกันอย่างไร
 
 
โรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ "พ่อแม่คือผู้สร้างสุนทรีย์ให้กับลูก"
เสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในการเป็นพ่อแม่ที่จะต้องเป็นผู้สร้างสุนทรีย์ให้กับลูก ต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน ดึงเอาความละเอียดอ่อนที่มีมาแต่เยาว์วัย กับความสุขที่สามารถสร้างได้จากของต่างๆรอบตัว
 
 
โรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ "การเล่นอย่างมีคุณค่าและความหมายเพื่อพัฒนาเด็ดแบบองค์รวม"
การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของเด็ก เพราะการเล่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และเป็นธรรมชาติของเด็กที่จะต้องเล่น แต่การเล่นมิใช่เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนามอย่างเดียวเท่านั้น
 
 
การเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 
 
โรงเรียนพ่อแม่  อบรมกับครูณาด้วยกระบวนการ Dialogue
หัวข้อ"เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้"
เข้าใจตนเอง เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเราและผู้อื่น อยู่ร่วมกันในความแตกต่างอย่างมีความสุข สัมผัสและดำรงตนอยู่ในความผ่อนคลาย หล่อเลี้ยงพลังชีวิต และคนในครอบครัว
 
 
ช้างเผือกเสวนา กับ ศ.ระพี สาคริก และ คุณอุ้ม สิริยากร พุกกะเวส
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com