Family Trip ครั้งที่ 4 Changphueak Save the earth
 
Family Trip ครั้งที่ 4 Changphueak Save the earth
23 - 24
สิงหาคม 2551 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
 
 
สอนลูกเป็นผู้พิทักษ์และเป็นผู้ให้...แก่สังคม
 
เชื่อหรือไม่ การใช้เวลาอบรมเลี้ยงลูกของพ่อแม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งเรา
และลูกก็สามารถ เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
 
เพราะถ้ามองดูการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่ทุกวันนี้ผ่านสายตาคู่เล็กๆ
ก็จะเห็นการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว!....
เมื่อเป็นเช่นนี้ ขบวนการอนุบาลช้างเผือกพิทักษ์โลกจึงไม่รีรอ
มุ่งหน้าสู่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยธรรมชาติเพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้เด็กๆได้ซึมซับความงามและปลูกจิตสำนึกให้กับทุกครอบครัวให้ได้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยเน้นความสมัครสมานสามัคคีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com