ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
 
ข่าวร้อน
Summer Camp มาแล้วจ้าเด็กๆ ...
จะเป็นยังไงนะหากวันหนึ่งเด็กๆ ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า โลกนี้ไม่มีขยะ
ค่าย "ฉันไม่ใช่ขยะ" จะนำพาเด็กๆ เป็นผู้พิทักษ์โลกด้วยการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิด ความรู้สึก สร้างสรรค์งานศิลปะ
ด้านการเคลื่อนไหวและการละครสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารระหว่างโลกภายในของเด็ก กับโลกใบใหญ่ที่เขาต้องการช่วยกันดูแล
วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม นี้
แล้วจะพบว่า การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้เข้าไกล้ชีวิตเด็กนั้น "ไม่ยาก" หากทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้ทุกวินาที
ห้องเรียนแห่งความสุขอยู่แค่เอื้อม
ปิดเทอมนี้พบกันนะคะ
 

 
 
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
 
ขอชวนเด็ก ๆ ชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย A Long Walk to Nature ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2561 เด็ก ๆ จะได้ร่วมกิจกรรมเดิ นทางไกลและนอนพักแรมกางเต้นท์ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ อนุบาลช้างเผือก 02-934-1513-4, 081-311-2580
 

 
 
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
 
ขอเชิญชมการแสดงนิทานและคอนเสิร์ตประจำปี ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ Creative Industries อาคารเอ็มเธียร์เตอร์ ถนนเพชรบุรี แสดงโดย นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๓ เริ่มจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้ในงานตลาดนัดสีเขียว ขอเชิัญชวนผู้ั้ปกครองทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกๆ ช้างเผือกกันนะคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
 
“เราจะจับมือทำงานไปด้วยกัน สร้างสรรค์และพัฒนาเด็กๆทำให้ทุกที่คือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงเรียน พ่อกับแม่ จึงจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยกันสร้างสังคมที่ดีให้กับเด็กๆต่อไป”
ด้วยโรงเรียนอนุบาลช้างเผือกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่มีผลต่อการวางรากฐานตลอดชีวิต ของมนุษย์ ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา วิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญยิ่ง ผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่และผู้ใกล้ชิดเด็กที่บ้าน จะเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กให้มีความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพได้ หากการเลี้ยงดูบุตรหลานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน Theme ประจำปี โรงเรียนจึงจัดอบรมโรงเรียนพ่อแม่ ตามหัวข้อที่แนบมาพร้อมนี้
ได้เวลาเพิ่มเติมความรู้สำหรับผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลบุตรหลานช้างเผือกของเราทุกคน
 
 
 
กิจกรรมอบรมโรงเรียนพ่อแม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
 
กิจกรรมอบรมโรงเรียนพ่อแม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ห้องลีลา อนุบาลช้างเผือก
 
ลำ
ดับ
วัน/เวลา
หัวข้อการอบรม

วิทยากร

 
 
วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
Changphueak Whole Child
Mind Drive Mind Education
 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว
ศิลปะกับธรรม
 
 
อาจารย์ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และ
อาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ
 
ครูสุธาวดี ชัยชนะวงศ์ (ครูเตย)
ครูอัศวิน เสงี่ยมสุนทร (ครูบอล)
 
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
 
จิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็ก
 
ปฐมวัย ดร.วิริยาภรณ์ อุดมระติ
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 
Holistic Learning
(การศึกษาแบบองค์รวม)
 
รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม
อธิการบดี สถาบันอาศรศิลป์ (ที่ปรึกษา) และ

อ.อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ ครูใหญ่และผู้อำนวยการอนุบาลช้างเผือก
 
 
 
วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๔๕-๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
เริ่มกิจกรรม
 
กายฟิต-จิตเฟิร์ม-สุขภาพดี-
ชีวีมีสุข การแต่งกาย : เคลื่อนไหวสะดวก กางเกงวอร์ม เสื้อยืด.
 
นายแพทย์บัญชา แดงเนียม
 
 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
 
Coaching for parents 101
(เฉพาะผู้ปกครองใหม่)
*จะมีรายชื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
 
คุณเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
(แม่มิล)
Executive Coach and Parenting Coach
 
Update : ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
 
 
ขอเชิญชมการแสดงละครและคอนเสิร์ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
 
ขอเชิญชมการแสดงละครและคอนเสิร์ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การแสดงมี 2 รอบ

รอบเช้า : เวลา 10.00-11.30 น.
ชื่อชุดการแสดง “หมาป่าจอมหิวกับเหล่าสัตว์ในฟาร์ม” แสดงโดย นักเรียนเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1
 
รอบบ่าย : เวลา 13.30-15.30 น.
ชุดที่ 1 ชื่อชุดการแสดง “หนูน้อยหมวกสีทองกับยักษ์ตามหาความสุข” แสดงโดยนักเรียนอนุบาล 2
ชุดที่ 2 ชื่อชุดการแสดง “การละเล่น สีสันแห่งความสุข” แสดงโดยนักเรียนอนุบาล 3
 
ท่านสามารถจองบัตรได้ที่ : อนุบาลช้างเผือก
 
 
 
กิจกรรมอบรมโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
วันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง
กิจกรรมอบรมโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
เรียน
ท่านผู้ปกครอง
จาก
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
สวัสดีค่ะ วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ขอแจ้งกำหนดการดังนี้ค่ะ
 
๑. นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาล ๑ เปิดเรียนวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
 
อบรมโรงเรียนพ่อแม่ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ จัดอบรม ๓ หัวข้อ ดังนี้
 
 
๑. วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐-๑๒.๐๐ น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) หัวข้อ “การพัฒนาชีวิตเด็กอนุบาลช้างเผือกให้ถึงขีดสูงสุด”
วิทยากรโดย : คุณครูภูวฤทธิ์ และคุณครูอันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ
ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้ปกครองทุกระดับชั้น ขอความร่วมมือเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเฉพาะปีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตร แนวคิด หลักในการจัดการเรียนรู้ ภาคบ่ายจะต่อด้วย กิจกรรมปฐมนิเทศ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ตามกำหนดการ) โดยผู้ปกครองจะรับทราบข้อมูลสำคัญ ระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน กิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้น,สิ่งที่จะขอความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน รวมถึงข้อมูลกิจกรรมเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน (After School)
 
 
๒. วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
อบรมหัวข้อ “Coaching For Parents ”
กระบวนการ : โดยคุณเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร (แม่แนน)
ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้ปกครองใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรม(โรงเรียนจะติดต่อโดยตรง)
 
 
๓. วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
อบรมหัวข้อ “เรามีสุขภาพอย่างไร เด็กมีสุขภาพอย่างนั้น” เรียนรู้การแพทย์องค์รวมเพื่อป้องกัน ดูแลและรักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา บูรณาการวิถีการเลี้ยงลูกให้เราและเขามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง
วิทยากรโดย : นาวาอากาศโท นายแพทย์อุดม เกียรติวิชญ์
ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้ปกครองทุกระดับชั้น ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วมรับการศึกษาอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
กำหนดการ อบรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๑ และ กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อบรมโรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ "การพัฒนาชีวิตเด็กอนุบาลช้างเผือกให้ถึงขีดสูงสุด"
วิทยากรโดย คุณครูอันธิกาและคุณครูภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๐๐๐ น. ณ ห้องลีลา โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๑๐ น.
ผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
เวลา ๐๘.๑๐-๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม Workshop โรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ "การพัฒนาชีวิตเด็กอนุบาลช้างเผือกให้ถึงขีดสูงสุด" (ประมวลหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙)
วิทยากรโดย คุณครูอันธิกา-คุณครูภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ น.
กิจกรรม Workshop โรงเรียนพ่อแม่
เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.
ชวนคิด ชวนคุยและถาม-ตอบข้อสงสัย
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก แบ่งปัน ผูกมิตรสร้างเพื่อน
(ผู้ปกครองเตรียมอาหารมาเอง) งดภาชนะเพิ่มโลกร้อน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น.
ระเบียบปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ข้อมูลคู่มือผู้ปกครอง ฉบับปรับปรุง)
• แจ้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นและความร่วมมือของผู้ปกครอง
• คุณภาพการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์
เวลา ๑๓.๒๐-๑๓.๕๐ น. แนะนำกิจกรรมเสริมพิเศษ
เวลา ๑๓.๕๐-๑๕.๐๐ น.
ปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกระดับชั้น
(แยกรายชั้นเพื่อพบครูประจำชั้นและรับทราบหลักสูตรรายชั้น)
 
** ผู้ปกครองกรอกใบประเมิน และ ร่วมลงชื่อผู้ปกครองอาสาโครงการ MY JOB MY DREAM
** ในการปฐมนิเทศโรงเรียนจะทำกิจกรรมแบบเวียนฐาน ให้ผู้ปกครองทุกท่านอยู่ร่วมกิจกรรมฐานการเพื่อการพัฒนาบุตรหลานให้ตรงตามแนวทางของโรงเรียน
 
หมายเหตุ
๑. การแต่งกาย : สุภาพ งดใส่กางเกงขาสั้น,กระโปงสั้น,เสื้อคอกว้าง *ควรเป็นชุดที่สะดวกในการเคลื่อนไหว กิจกรรมนี้เฉพาะผู้ปกครอง **งดพาเด็กมา หรือหากมีความจำเป็น ท่านสามารถชวนผู้ใหญ่หรือพี่เลี้ยงมาดูแลเด็กที่โรงเรียนได้ค่ะ
๒. ให้ผู้ปกครองนำอาหารกลางวันใส่ปิ่นโต,กล่องข้าว มารับประทานร่วมกันที่โรงเรียนเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นของสังคมช้างเผือก
๓. ท่านสามารถจอดรถได้ที่ สนามฟุตบอล เยื้องกับโรงเรียน
๔. โรงเรียนเตรียมอาหารว่างเช้า สำหรับผู้ปกครอง
 
 
 
กำหนดการอบรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
หัวข้อ “เรามีสุขภาพอย่างไร เด็กมีสุขภาพอย่างนั้น”
วิทยากรโดย นาวาอากาศโท นายแพทย์อุดม เกียรติวิชญ์
วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องลีลา โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
 
ครอบครัวและโรงเรียนเป็นสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดเด็กอนุบาลช้างเผือกมากที่สุด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู มีชีวิตอย่างไร ย่อมเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของตนเองและส่งผลโดยอ้อมถึงสุขภาพเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุขภาพดีย่อมส่งผลดีต่อพัฒนาการลูกรักใน ทุกด้าน
 
มาให้การศึกษาตัวเองด้านการแพทย์แบบองค์รวม(ไม่ใช้ยา)วันนี้ เพื่อคนที่เรารักและตัวเราเอง นาวาอากาศโท นายแพทย์อุดม เกียรติวิชญ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นพ.๙ โรงพยาบาลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงลูกและการสร้างการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย โอกาสและความเป็นอิสระ เป็นการบูรณาการชีวิตในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
เวลา ๐๘.๑๐-๐๘.๕๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น.
ผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
อบรมโรงเรียนพ่อแม่ “เรามีสุขภาพอย่างไร เด็กมีสุขภาพอย่างนั้น” ช่วงที่๑
เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ น.
อบรมโรงเรียนพ่อแม่ “เรามีสุขภาพอย่างไร เด็กมีสุขภาพอย่างนั้น” ช่วงที่ ๒
เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.
ตอบประเด็นคำถามจากผู้ปกครอง ผู้บริหารกล่าวขอบคุณวิทยากร, มอบของที่ระลึก
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com