ครอบครัว "น้องเอ็กเซล" ห้องต้นน้ำ
 
 
 
 
            กว่าที่ลูกจะได้เข้ามาในรั้วของช้างเผือกนั้น ต้องผ่านการโต้เถียงกันเล็กน้อยกับคุณพ่อของน้อง เพราะเกิดจากความคิดเห็นเรื่องโรงเรียนที่จะให้ลูกเข้าเรียนไม่เหมือนกัน ในเมื่อตกลงกันไม่ได้ แม่เลยขอยื่นคำขาดว่า ขอให้แม่ได้ตัดสินใจเรื่องการเรียนของลูกจนถึงแค่อนุบาลแล้วกัน หลังจากนั้นจะให้ลูกเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณพ่อ ที่แม่ขอไปแบบนี้เพราะแม่เชื่อว่าเด็กเล็กในช่วงวัยอนุบาลนั้นสำคัญมากๆ ลูกควรจะได้อยู่โรงเรียนที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน รู้สึกเป็นครอบครัว รู้สึกปลอดภัย ยิ่งได้มาสำรวจโรงเรียนก่อนที่จะพาลูกมาได้คุยกับครูอั๋น ครูเกด และคุณครูท่านอื่นๆ ทำให้แม่ยิ่งมั่นใจว่า "ที่นี่แหละ ที่ลูกควรได้อยู่" เพราะที่แห่งนี้ มีการเตรียมความพร้อมส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ คุณธรรมและสังคมรวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามวัย เพื่อเป็นรากฐานที่ดีสำหรับลูกในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความพร้อมในการเรียนรู้ในลำดับขั้นต่อไป และเติบโตไปเป็นเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ เมื่อลูกได้เข้ามาอยู่ แม่ได้เข้ามาสัมผัส ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียนแล้ว แม่รู้สึกได้เลยว่าอบอุ่นมากๆ เสมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน และรับรู้ได้ว่า ลูกก็รู้สึกเช่นนั้น
 
ครอบครัวน้องเอ็กเซล  ห้องต้นน้ำ ๒
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com