การแสดงคอนเสิร์ตของห้องรากแก้ว ในชื่อ “ปลูกรักจากใจพี่สู่ใจน้อง"
วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
เด็กๆห้องรากแก้วระดับชั้นอนุบาล ๓
เรียนรู้ดนตรีในแนวทาง “ออร์ฟ ชูลแวร์ค” (Orff Schulwerk)
ที่มุ่งเน้นความสุขจากการเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และความไว้ว่างใจในเพื่อน
 
 
เด็กๆได้รับการปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
จนงอกงามพร้อมนำเสนอความสามารถตามแบบฉบับของตัวเอง
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้น้องๆมาร่วมแสดงด้วยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
 
 
กระบวนการทางดนตรีตามแนวทาง“ออร์ฟ ชูลแวร์ค”
มิใช่การมุ่งเป้าที่ผลสำเร็จ แต่เป็นการให้ความสำคัญรายละเอียด
ของกระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทาง และสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน
 
ความยากของการเล่นเข้าวงในคอนเสิร์ตไม่ใช่เพียงเล่นให้จบเพลง
แต่เป็นการเล่นให้มีความสุขบนความไว้วางใจในกันและกัน ให้กำลังใจ
ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
 
ดนตรีในแบบฉบับของเราจึงไม่ใช่มุ่งสร้างนักดนตรีระดับโลก
แต่เพื่อพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพทั้ง 4 ด้านคือ
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ไปพร้อมๆ กับความสนุกสุขใจที่ได้รับจากเสียงดนตรี
 
ทุกท่วงทำนองของบทเพลงที่เด็กๆได้เล่นร่วมกัน จะตราตรึงในหัวใจตราบนานเท่านาน
ความภาคภูมิใจในความสำเร็จวันนี้ คือพลังอันยิ่งใหญ่
ที่จะทำให้พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ในภายภาคหน้า
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่ได้เติบโตอย่างงอกงาม
เป็นความภูมิใจของพ่อ แม่ และครูยิ่งนัก
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีงามเสมอมา
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com