การปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
ปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างเต็มเปี่ยม
ทุกคนพร้อมใจกันแปลงร่างเป็นเด็กอนุบาล ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน
และได้เรียนรู้ว่าลูกๆเราเขาเรียนกันอย่างไร
 
ผู้ปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้แบบเด็กอนุบาล ที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของร่างกาย
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดความทรงจำอย่างยั่งยืน
 
เรียนรู้ผ่านการเล่นไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่สนุก ผู้ใหญ่ก็มีความสุขไม่แพ้กัน
สุขที่ได้กลับมาเล่นแบบเด็กๆอีกครั้ง และได้ใช้ทักษะที่เราละเลยไปนานมากแล้ว
 
การเรียนรู้แบบบรูณาการผ่านกิจกรรมการเล่น ก่อให้เกิดกระบวนการคิด และทักษะอันหลากหลาย
แฝงไว้ด้วยความท้าทายที่ให้สนุกในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
 
หลังจากเสร็จกิจกรรมช่วงเช้า เข้าสู่กิจกรรม ”ครอบครัวสดใสหัวใจมีธรรม”
ทำบุญ เลี้ยงภัตตราหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
และต้อนรับเปิดเทอมใหม่
 
เข้าสู่กิจกรรมช่วงบ่าย “ดนตรีและการเคลื่อนไหว” ตามแนวทาง ORFF Schulwerk
หนี่งในหัวใจการเรียนการสอนของอนุบาลช้างเผือก โดยครูอั๋นและครูเกด
 
กิจกรรมที่ดูเหมือนเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่แยบยล
ต้องใช้ประสาทสัมผัส ตาดู หูฟัง มือเคลื่อนไหว ใจที่มีสมาธิ และที่สำคัญสนุกอย่าบอกใคร
 
การดึงเอาธรรมชาติที่อยู่ในตัวมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กๆออกมาใช้ผ่าน ดนตรีและการเคลื่อนไหว
เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกผ่านร่างกายและการพูด ไม่ว่าจะเป็นการร้อง เล่นหรือเต้นระบำ
 
พัฒนาทักษะสู่บทบาทสมมุติหรือการละคร ที่ช่วยส่งเสริมให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น
 
การเล่นดนตรีเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด เพราะเราเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ทั้ง การพูด การร้อง การเคลื่อนไหว และจังหวะ ทำให้มีความเข้าใจและเล่นดนตรีได้อย่างมีความสุข
 
Kitchen Dance เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการบรูณาการเอาคำศัพท์หลากหลายภาษา
ที่ใช้เรียกเครื่องครัวต่างๆ มาใส่ท่าเต้นประกอบจังหวะดนตรี ที่ทำให้เราเรียนรู้ใหม่ๆ
และวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสนุกสนาน
 
ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับพลังกายและพลังใจ
ในการร่วมสร้างพื้นที่สำหรับเด็กที่เปี่ยมล้นด้วยความรักและความเข้าใจ
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com