พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
พานดอกไม้ที่บรรจงสรรค์สร้างด้วยมือน้อยๆ ร้อยเรียงความรักที่มีต่อครูไว้
นำมาไหว้ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระคุณครู
 
ความผูกพันฉันครูศิษย์ เมื่อเริ่มต้นขึ้นแล้วจะคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์
 
ครูซาบซึ้งและภูมิใจในลูกศิษย์ยิ่งนัก
 
พิธีไหว้ครูของพวกเราอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ทำให้หัวใจทุกดวงพองโต
 
อนึ่งข้าคำนับน้อม ต่อพระครูผู้การุณย์
โอบเอื้อและเจือจุน อนุศาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอรรถให้ชัดเจน
จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม หะจิตมืดที่งุนงม
กังขา ณ อารมณ์ ก็สว่างกระจ่างใจ
คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชม
 
บทสวดบูชาคุณครูที่จะดังกึกก้องอยู่ในใจของครูทุกคนตลอดไป
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com