ปฎิทินการศึกษา
 
 
ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 
เดือน พ.ค. 61

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
วันหยุดสำคัญ

•
12 อบรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 1
•
21 เริ่มเลือกตั้งประธานนักเรียน
•
29 หยุดวันวิสาขบูชา
 
 

กิจกรรมโรงเรียน

•
อบรมหัวข้อ Changphueak Whole Child Mind Education (ครูเกด ครูอั๋น)
•
12 ปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกระดับชั้น (13.00-16.30 น.)
•
14 นักเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1เปิดภาคเรียนที่ 1
•
16 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 เปิดภาคเรียนที่ 1
•
19 ร.ร.พ่อแม่ ครั้งที่ 2 ความสาคัญของการเลี้ยงลูกให้มีร่างกายแข็งแรงในช่วงปฐมวัย

 
 
 
โรงเรียนหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ร่วมงาน
 
วันเปิดภาคเรียน
 
วันหยุดตามวันสำคัญ
 
วันหยุดพิเศษครู
 
วันหยุดเด็ก/ครูทำงาน
 
กิจกรรมวันสำคัญเด็ก
 
ช่วงการศึกษาเพื่อการวิจัย
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com