ปฎิทินการศึกษา
 
 
ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 
เดือน มิ.ย. 61

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

       

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 28

 29

30

 
วันหยุดสำคัญ

•
5 วันสิ่งแวดล้อมโลก
•
8 กิจกรรม Changphueak Save The Earth
•
8 ตลาดนัดสีเขียวนัดพิเศษ
•
14 เช้าพิธีไหว้ครู (เฉพาะนักเรียน)
•
14 บ่าย แนะแนวการศึกษาต่อประถม
•
26 กิจกรรมวันสุนทรภู่ เด็กแต่งกายชุดไทย

กิจกรรมโรงเรียน

•
1 ประธานนักเรียนคนที่ 1 เริ่มทางาน
•
2 อบรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 3 Coaching for parents
•
9 อบรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 4 Music & Movement
•
21 อนุบาล3 เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
•
23 อบรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 5 วินัยเชิงบวก
 
 

 
 
 
โรงเรียนหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ร่วมงาน
 
วันเปิดภาคเรียน
 
วันหยุดตามวันสำคัญ
 
วันหยุดพิเศษครู
 
วันหยุดเด็ก/ครูทำงาน
 
กิจกรรมวันสำคัญเด็ก
 
ช่วงการศึกษาเพื่อการวิจัย
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com