ปฎิทินการศึกษา
 
 
ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 
เดือน ม.ค. 62

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 
วันหยุดสำคัญ

•
1 วันขึ้นปีใหม่
•
2 เด็กหยุด ครูมาทางาน
•
16 วันครู เด็กหยุด ครูบาเพ็ญประโยชน์
 
 

กิจกรรมโรงเรียน

•
3 เปิดภาคเรียนที่ 3 ประธานนักเรียนคนที่ 3 เริ่มทางาน
•
10 ทาบุญเลี้ยงพระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
•
11 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว (14.00-16.00 น.)
•
19-20 Family Trip เบิกบานบุรี รากแก้ว รุ่นที่ 13 ที่ จ.นครราชสีมา
 
 

 
 
 
โรงเรียนหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ร่วมงาน
 
วันเปิดภาคเรียน
 
วันหยุดตามวันสำคัญ
 
วันหยุดพิเศษครู
 
วันหยุดเด็ก/ครูทำงาน
 
กิจกรรมวันสำคัญเด็ก
 
ช่วงการศึกษาเพื่อการวิจัย
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com