ปฎิทินการศึกษา
 
 
ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
 
เดือน มี.ค. 61

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

 

     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 29

30

31

 
วันหยุดสำคัญ

•
1 หยุดวันมาฆบูชา

กิจกรรมโรงเรียน

•
13-16 สรุปพัฒนาการรายบุคคล (เด็กนำเสนอนิทรรศการ)
•
13 น้ำฟ้า,ต้นน้ำ, 14 ไอดิน,15 ต้นกล้า, 16 รากแก้ว
•
23 พิธีบายศรีส่งขวัญ (อนุบาล 3) 14.00-16.00 น.
•
24 กิจกรรมจิบน้ำสมุนไพร อำลาพลาย (14.00-19.00 น.)
•
30 เรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 3 Party เด็ก เลิกเรียน 12.00 น.

 
 
 
โรงเรียนหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ร่วมงาน
 
วันเปิดภาคเรียน
 
วันหยุดตามวันสำคัญ
 
วันหยุดพิเศษครู
 
วันหยุดเด็ก/ครูทำงาน
 
กิจกรรมวันสำคัญเด็ก
 
ช่วงการศึกษาเพื่อการวิจัย
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com