ปฎิทินการศึกษา
 
 
ปฎิทินการศึกษา โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 
เดือน พ.ค. 62

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 28

 29

30

31

 

 
วันหยุดสำคัญ

•

18 วันวิสาขบูชา

•
20 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

กิจกรรมโรงเรียน

•
8 อบรมโรงเรียนพ่อแม่ (09.00-12.00 น.)
•
8 ปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกระดับชั้น (13.00-16.00 น.)
•
13 นักเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 เปิดภาคเรียน 1/2562
•
15 นักเรียนอนุบาล 2-3 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

 
 
 
โรงเรียนหยุด เสาร์ - อาทิตย์
 
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ร่วมงาน
 
วันเปิดภาคเรียน
 
วันหยุดตามวันสำคัญ
 
วันหยุดพิเศษครู
 
วันหยุดเด็ก/ครูทำงาน
 
กิจกรรมวันสำคัญเด็ก
 
ช่วงการศึกษาเพื่อการวิจัย
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com