กิจกรรมอบรมคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หัวข้อ "EF Executive Function"  
 
กิจกรรมอบรมคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวนคีรีขันธ์
หัวข้อ "EF Executive Function"
วิทยากรโดย อาจารย์ภูวฤทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ และ อาจารย์อันธิกา  ภูวภิรมย์ขวัญ
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องลีลา  โรงแรม G Hotel Resort & Mall อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com