อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย
 
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ภูวฤทธิ์และอาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในนามสมาคมออร์ฟชูแว็คไทย หนึ่งใน Thailand EF Partnership
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๓ รุ่นที่ ๒
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com