โรงเรียนพ่อแม่
 
 
โรงเรียนพ่อแม่  อบรมกับครูณาด้วยกระบวนการ Dialogue
หัวข้อ"เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้"
เข้าใจตนเอง เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเราและผู้อื่น อยู่ร่วมกันในความแตกต่างอย่างมีความสุข สัมผัสและดำรงตนอยู่ในความผ่อนคลาย หล่อเลี้ยงพลังชีวิต และคนในครอบครัว
 
โรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ "การเล่นอย่างมีคุณค่าและความหมายเพื่อพัฒนาเด็ดแบบองค์รวม"
การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของเด็ก เพราะการเล่นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และเป็นธรรมชาติของเด็กที่จะต้องเล่น แต่การเล่นมิใช่เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนามอย่างเดียวเท่านั้น
 
โรงเรียนพ่อแม่ หัวข้อ "พ่อแม่คือผู้สร้างสุนทรีย์ให้กับลูก"
เสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในการเป็นพ่อแม่ที่จะต้องเป็นผู้สร้างสุนทรีย์ให้กับลูก ต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน ดึงเอาความละเอียดอ่อนที่มีมาแต่เยาว์วัย กับความสุขที่สามารถสร้างได้จากของต่างๆรอบตัว
 
 
โรงเรียนพ่อแม่ 2557 เรื่อง การฟังด้วยหัวใจ
หลายครั้งที่เราติดต่อสื่อสารกัน แต่เรากลับไม่เข้าใจ บ่อยครั้งที่เราเข้าใจ แต่ไม่รู้จะสื่อสารอย่างไร ขอบคุณกระบวนการ "ฟังด้วยหัวใจ" ที่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจของกัยและกัน
 
 
โรงเรียนพ่อแม่ 2557 หัวข้อ ปัญญา ๓ ฐานกับงานศิลปะ
ศิลปะแห่งชีวิต (Atr of life) , การบริหารสมองทั้ง 2 ด้าน ซ้าย ขวา,
ศิลปะกับโทนสีกลาง, ศิลปะใต้ท้องทะเล, ศิลปะป่าร้อนเดือนเมษายน, ศิลปะหน้าคน
 
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com