ศิษย์เก่า
 
 
 
ปกป้อง  : ชิษณุพงศ์  ใจนา  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓) ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ห้องเรียนวิศว์-วิทย์
(ทุนวมว)พระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
 
สิ่งแรกที่ประทับใจคือคุณครูเจ้าของโรงเรียนค่ะ เราเดินเข้ามาดูวันแรกโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จเราต้องเดินข้ามกองทราย กองไม้เพื่อเข้ามาดู แต่คุณครูที่ต้อนรับในวันนั้นใส่ใจในการตอบข้อซักถามของเราอย่างตั้งใจและจริงใจที่สุด
และโรงเรียนก็ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่า เมล็ดพันธุ์ที่เรานำมาเพาะปลูก ที่ช้างเผือกแห่งนี้ ได้รับการดูแลและปลูกฝังอย่างดี ได้กลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาและสร้างประโยชน์ต่อไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 
 
 
แม่ไก่  ปัทมพร พรมลังกา (แม่บ้าน)
พ่อป้อม  ธีรัตน์   ใจนา
ผู้จัดการ บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com