ศิษย์เก่า
 
 
 
พอใจ : พอใจงาม ศิริวิโรจน์สกุล (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓) ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
"อนุบาลช้างเผือก" เป็นโรงเรียนที่ เด็กหญิงพอใจงาม เลือกเองในวัยสองขวบครึ่ง สี่โรงเรียนในการไปดู ทดลองเรียนอีก สองสัปดาห์ในโรงเรียนอื่น ไม่เป็นที่พอใจ ของเธอ เมื่อลองพาเธอไปดูโรงเรียนเล็กๆที่สิ่งปลูกสร้างยังไม่เสร็จ เธอตรงดิ่งไปที่ บ่อทราย และบอกพ่อแม่ว่า"หนูเลือกโรงเรียนนี้.."
ธรรมชาติ ดนตรี การมองโลกในแง่ดี ปล่อยให้เด็กเติบโตและเรียนรู้สิ่งรอบข้าง เรียนรู้ตนเองและผู้อื่น เป็นเรื่องที่ช้างเผือกให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ การรู้จักเลือก และ มีอิสระทางความคิด จึงนำพาให้เด็กรุ่นแรก ๆ ค้นพบเป้าหมายแห่งชีวิตที่ตนรักและถนัด...๑๔ ปี แห่งการเดินทาง เป็นระยะเวลาที่พิสูจน์ได้ถึงลูกช้างเผือกที่ออกไปสู่สังคมสิ่งที่เขาได้รับมาในวัยเยาว์ จะบ่มเพาะให้เขามีความสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศ และเป็นคน จนสมบูรณ์...
 
 
 
 
สุทน-วนิดา ศิริวิโรจน์สกุล (พ่อทน-แม่นิด)
เจ้าของธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์งาม

 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com