ศิษย์เก่า
 
 
ขิม :พอดี ปรีชานนท์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓) ปัจจุบันศึกษาชั้น ม. ๕ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่ประเทศโปแลนด์เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นี้
 
 
อนุบาลช้างเผือก ไม่ได้เป็นเพียงโรงเรียนที่ลูกเรียนตอนเด็กเท่านั้น แต่เป็นครอบครัว ชุมชนบริสุทธิ์ที่ทุกคนทั้งคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู มีควา
ตั้งใจเดียวกัน คือ การให้ลูกเราที่เป็นตัวแทนอนาคตของเรา เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง สร้างคุณค่าให้กับสังคมในทุกย่างก้าว ของชีวิต
ขอบคุณโรงเรียนอนุบาลช้างเผือกที่เป็นเพื่อนที่ดี สร้างสังคมคุณภาพให้กับโลกของเรา Once a ช้างเผือก family, forever a ช้างเผือก family ค่ะ
 
 
 
 
แม่อ้อ : ดร.การดี เลียวไพโรจน์
CEO & Co-Founder, ICORA Co.,Ltd
คุณพ่อ  ผศ.ดร.สีรง ปรีชานนท์
อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com