ศิษย์เก่า
 
 
 
เอ่ย : เอี่ยมภู วงษ์ประดิษฐ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓) ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 
 
 
ประทับใจโรงเรียนช้างเผือกตรงที่เราเป็นรุ่นแรกจริงๆ จุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่สำคัญมากค่ะ ลูกได้เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างที่ไม่ใช่แบบเรียนตัวหนังสือ
เดินเท้าเปล่า วิ่งรอบบนทราย ปีนป่าย มือก็หยิบจับประดิษฐ์ทุกอย่าง ผ่านการเล่น 12 ปีผ่านมา ได้รับรู้หลายอย่าง จุดเริ่มต้นจึงสำคัญ
ลูกคนนี้สมาธิดีค่ะ  ชอบคิดชอบทำ สุดท้ายการมาเรียนรู้การอ่านหนังสือ ตอนขึ้น อนุบาล ๓ ไม่ได้สายไปเลยค่ะ การเร่งเรียนจึงไม่จำเป็นเลยค่ะ
 
 
 
 คุณแม่  สุภาพร วงษ์ประดิษฐ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด
คุณพ่อ  ธนากฤช  วงษ์ประดิษฐ์
 
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com