ศิษย์เก่า
 
 
 
ปอมแปม : พริมา ลิ้มทองสกุล (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๔) ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.๔ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 
 
 
ช้างเผือกช่วยสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ สติ ปัญญา อารมณ์ของปอมแปม ในช่วงปฐมวัยอันเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด ทำให้ปอมแปมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เข้ามาเยี่ยมเยือนบ่อยๆ แม้ว่าช่วงวัยรุ่นจะว้าวุ่นสุดๆ อ่อนไหวสุดๆ แต่เมื่อถึงที่สุดแล้ว  ปอมแปมก็จะย้อนกลับไปสำรวจตัวตนในวัยเด็กเสมอ วัยที่คุณครูทุกท่านที่ช้างเผือกได้สอนให้รู้จักการเคารพตนเองและผู้อื่น การให้อภัย การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการรับฟัง ขอบคุณช้างเผือกที่ได้ฉีดวัคซีนวิชาชีวิตให้กับปอมแปม ขอบคุณที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันค่ะ
 
 
 
 
แม่ศนิ ผศ.ดร.ศนิ ลิ้มทองสกุล
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
คุณพ่อ ธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com