ศิษย์เก่า
 
 
 
นาโน : ลภัสภ์ ชาลีจันทร์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๔) ปัจจุบันศึกษาชั้น ม.๓ โรงเรียนบดินทร์เดชา ( สิงห์ สิงหเสนีย์)
 
 
ผมเชื่อเสมอครับว่า ภาพความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็ก จะนำพาให้เด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข มีจิตใจที่ดี
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีความเข้มแข็งรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่จะต้องเผชิญในอนาคตอย่างกล้าหาญ และทุกสิ่งเหล่านี้
คือสิ่งที่เด็กๆทุกคนรวมถึงลูกของผมได้รับ และจะได้รับอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จากโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ไม่เปลี่ยนแปลงครับ
 
 
 
พ่อกัญญ์  กัญญ์ ชาลีจันทร์
ผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย แอ๊กซ่า จำกัด
มือคีย์บอร์ด วงอยากเล่น
แม่ปุ๊ก สุวภัทร  ชาลีจันทร์
ผู้อำนวยการ บริษัทกรุงไทย แอ๊กซ่า จำกัด
 
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com