ศิษย์เก่า
 
 
 
เอิร์ธ : เด็กชายปัณณทัต  กิตติสาร  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๖) ปัจจุบันศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เกรด ๗
 
 
ทางครอบครัวประทับใจที่ทางโรงเรียนและคุณครูเอาใจใส่นักเรียน ส่งเสริมให้เขามีจินตนาการ กล้าคิดและกล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับวัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้   ทำให้เขาสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ดีครับ

 
 
 
 
คุณชนพ  กิตติสาร(คุณพ่อ)
          คุณฐิตารีย์  กิตติสาร (คุณแม่)
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com