ศิษย์เก่า
 
 
 
จีน : กฤตนนท์ แปดนัด (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๘) ปัจจุบันศึกษาชั้น ป.๕ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจแปน : พิชยะ แปดนัด (ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๐) ปัจจุบันศึกษาชั้น ป.๓ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 
 
ในครั้งแรกที่เราเลือกโรงเรียนให้กับลูก ๆ เราทั้งสองคิดแค่ว่า โรงเรียนอนุบาลนั้น จะต้องเป็นที่ให้เด็กน้อยได้เล่นมากกว่า การเรียนอ่านเขียน เพื่อให้สมกับวัย ของเขา แต่เมื่อจีน เจแปนและจอร์แดน ได้มาเป็นศิษย์ และเราได้เป็นผู้ปกครองนั้น เรารู้สึกได้เลยว่าที่นี่เป็นมากกว่าโรงเรียน เป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ไม่ใช่แต่จะได้รับการศึกษาและการอบรมเท่านั้น เราได้รับความรัก-ความอบอุ่น-ความสุข-มิตรภาพที่ยืนยาว จากเพื่อนผู้ปกครองและคุณครูอนุบาลช้างเผือกทุกท่านค่ะ

 
 
 
 
แม่ไหม ผาณิต ราชโรจน์
Stratergic Account Manager Future Electronics (Thailand) Co., Ltd
พ่อตั้ว ทิวากร แปดนัด Sale Country Manager
Heilind Asia Pte,Ltd.
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com