การแสดงนิ ทานและคอนเสิร์ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก-----
 
วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ นี้ เวลา ๑๓.๓๐-๑๘.๐๐ น.ขอเชิญชมการแสดงนิ ทานและคอนเสิร์ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล ๓ ณ โรงละคร Creative Industries ชั้น ๒ อาคารเอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรี ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ห้องสวัสดี โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ นี้เป็นต้นไป
 
ราคาบัตร  :  ผู้ใหญ่ ๕๐๐  บาท และ เด็กที่ไม่ใช่อนุบาลช้างเผือก + ศิษย์เก่า ราคา ๒๕๐ บาท ทุกทีนั่ง
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com