Summer Camp " ฉันไม่ใช่ขยะ "
-----โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก-----
 
ข่าวร้อน
Summer Camp มาแล้วจ้าเด็กๆ ...
จะเป็นยังไงนะหากวันหนึ่งเด็กๆ ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า โลกนี้ไม่มีขยะ
ค่าย "ฉันไม่ใช่ขยะ" จะนำพาเด็กๆ เป็นผู้พิทักษ์โลกด้วยการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิด ความรู้สึก สร้างสรรค์งานศิลปะ
ด้านการเคลื่อนไหวและการละครสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารระหว่างโลกภายในของเด็ก กับโลกใบใหญ่ที่เขาต้องการช่วยกันดูแล
วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม นี้
แล้วจะพบว่า การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระให้เข้าไกล้ชีวิตเด็กนั้น "ไม่ยาก" หากทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้ทุกวินาที
ห้องเรียนแห่งความสุขอยู่แค่เอื้อม
ปิดเทอมนี้พบกันนะคะ
 

 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com