ตารางกิจวัตรประจำวัน
 
 
 ตารางกิจวัตรประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 

ห้องต้นน้ำ ชั้นเตรียมอนุบาล

 

ห้องไอดิน ๑ ชั้นอนุบาล ๑

 
 
ห้องต้นกล้า ชั้นอนุบาล ๒
 
 
ห้องรากแก้ว ชั้นอนุบาล ๓
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com