ช้างเผือกให้ความรู้สู่ชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ภูวฤทธิ์และอาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในนามสมาคมออร์ฟชูแว็คไทย หนึ่งใน Thailand EF Partnership"
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต๑ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๓ รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
กิจกรรมอบรมคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หัวข้อ "EF Executive Function"
วิทยากรโดย อาจารย์ภูวฤทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ และ อาจารย์อันธิกา  ภูวภิรมย์ขวัญ
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องลีลา  โรงแรม G Hotel Resort & Mall อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 
การปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างเต็มเปี่ยม ทุกคนพร้อมใจกันแปลงร่างเป็นเด็กอนุบาล ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และได้เรียนรู้ว่าลูกๆเราเขาเรียนกันอย่างไร
 
 
ช้างเผือกเสวนา กับ ศ.ระพี สาคริก และ คุณอุ้ม สิริยากร พุกกะเวส
 
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com