เมื่อพ่อแม่มาเป็นครู “สานรักบ้านโรงเรียน”
 
            โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้าน และโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสองคล้องในการพัฒนาบุตรหลาน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ผ่านกิจกรรมมีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมมุมอ่านลานเล่น ต้นน้ำต้นรัก โครงการตลาดนัดสีเขียว กิจกรรมผู้ปกครองอาสา "My Job My Dream" ในทางเดียวกันการเที่ยวหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆอย่างมีความสุข เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการสร้างชุมชนคนรักลูกหลาน ก่อเกิดแห่งสังคมที่เข้มแข็งต่อไป
 
 
My job my dream ๒๕๖๐
เปิดโลกของอาชีพหลากหลายให้พวกหนูได้เรียนรู้ โดยคุณพ่อและคุณแม่ ของเราเอง
 
 
My job my dream ๒๕๕๘
เปิดโลกของอาชีพหลากหลายให้พวกหนูได้เรียนรู้ โดยคุณพ่อและคุณแม่ ของเราเอง
 
 
My job my dream ๒๕๕๗
เปิดโลกของอาชีพหลากหลายให้พวกหนูได้เรียนรู้ โดยคุณพ่อและคุณแม่ ของเราเอง
 
 
My job my dream ๒๕๕๖
เปิดโลกของอาชีพหลากหลายให้พวกหนูได้เรียนรู้ โดยคุณพ่อและคุณแม่ ของเราเอง
 
 
My job my dream ๒๕๕๕
กิจกรรมที่เด็กๆรอคอย กับการได้พบกับคุณพ่อคุณแม่ ที่อาสาเข้ามาเปิดประตูสู่โลกแห่งความฝัน กับอาชีพ อันแสนสนุกที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น
 
 
My job my dream ๒๕๕๔
กิจกรรมที่เด็กๆรอคอย กับการได้พบกับคุณพ่อคุณแม่ ที่อาสาเข้ามาเปิดประตูสู่โลกแห่งความฝัน กับอาชีพ อันแสนสนุกที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com