กีฬาสีวันแม่ ๒๕๕๘  “แม่คือผู้นำแห่งไทยวัฒนธรรม”
 
 
กีฬาสีวันแม่ ที่โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก บรรจงจัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภัคดีต่อ
สมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
“แม่ผู้มีพระคุณ” ทักทอใยรักของครอบครัวให้อบอุ่นและมั่นคง
 
ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครอง อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีให้เด็กๆ
ได้อาศัยอยู่ เติบโต และงอกงาม
 
พี่รากแก้วระดับชั้น อนุบาล ๓ เป็นตัวแทนแต่ละสีนำขบวนพาเหรด
 
ตัวแทนผู้เชิญธงสีและวิ่งคบเพลิง นำอุปกรณ์มาประดับแท่น ด้วยความภาคภูมิใจ
 
เด็กๆร่วมกันร้องเพลง “รักแม่เท่าฟ้า” เพื่อบอกแม่ว่าพวกเรารักแม่มากเพียงใด
พร้อมมอบการ์ดวันแม่ที่ประดิษฐ์ด้วยสองมือน้อยกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่
 
ฐาน “จับมือไว้และไปด้วยกัน” กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจกันจริงๆ ถึงจะพากันและกันไปสู่เส้นชัยได้
 
ฐาน “แม่ลูกประคองรัก” (พ่อด้วย) กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครอบครัวสามัคคีกัน รับฟังซึ่งกันและกัน
จึงจะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้
 
ทดลองพลังแห่งความรัก สุดท้ายก็ชนะด้วยกันทุกคนเลย ไม่มีพลังใดจะยิ่งใหญ่เท่าพลัง
ความรักของแม่อีกแล้ว
 
พลังความรักของแม่ ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อ”ลูก”
 
มีรึที่ พ่อจะยอมน้อยหน้า เพราะความรักของพ่อก็ไม่น้อยไปกว่าแม่เช่นกัน
 
กีฬาสีจบลงบนความสุขที่เอ่อล้นเต็มทุกห้องหัวใจของครอบครัวช้างเผือก ทุกคนคือผู้ชนะของเรา
 
ขอบคุณความรักและความปรารถนาดี พลังใจและพลังกาย ที่ช่วยกันสร้างสังคมแห่งนี้ให้มีแต่ความสุขเสมอมา
 
 
 
หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น
 
โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก
โทร : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๓-๔
© Copyright 2013 Changphueak.
เลขที่ ๕๙ ถนนลาดพร้าว ซอย๑๒๔ เขตวังทองหลาง
แฟกซ์ : ๐๒-๙๓๔-๑๕๑๔
All rights reserved.
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ (Thailand)
เว็บไซต์ : http://www.changphueak.com